UltiNet.hu

 

 


Játékosok száma:
A játékot négyen lehet játszani ahol az egymással szemben ülők párokat alkotnak.

A játékot az 52 lapos römi kártyával lehet játszani.

Színek értéksorrendje felülről lefelé:
pikk, kőr, káró, treff

Színeken belül a kártyák rangsora felülről lefelé:
ász, király, dáma, bubi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2

Osztás:

Osztáskor minden játékos kap 13-13 lapot.

Licitálás:

A Licitálás során a játákosok az alábbi kijelentéseket tehetik:

Bemondás: Valamilyen feltétel mellett az ütések töbségének vállalását jelenti.
A bemondás első tagja egy szám ami azt jelenti, hogy 6 ütésnél hány ütéssel ér el többet.(Vagyis az 1 annyit jelent, hogy a 13 ütésből 6 + 1 = 7 ütést lagalább teljesít)
A bemondás második tagja az adu színét határozza meg. Ezek a következőek lehetnekrangsor szerint növekvő sorrendben: treff, káró, kőr, pikk, szanzadu (adú nélküli játék).
Ez együttesen annyit jelent, hogy a jelzett ütésszámot a meghatározott adu (vagy szanzadú)játékban kivánja a felvevő elérni.
Ha valaki bemondott egy licitet, akkor a soron következő játékosoknak már nagyobb értékű licitetkell bemondani. Ez jelenthet nagyobb ütésszámot, vagy magasabb rangú adut.

Kontra: Az egyik ellenfél utolsó érvényes bemodásának a kétségbe vonását jelenti(vagyis, ha úgy gondoljuk, hogy az ellenfél nem, tudja teljesíteni amit vállal)

Rekontra: A megkontrázott vonal bármelyik tagja rekontrázhat, ha úgy gondolja,hogy a vállalás a kontra ellenére is teljesülni fog.

Passz: ha a játékos nem akar bemondani, kontrázni, vagy rekontrázni

Amennyiben az első körben mindenki passzol, akkor új oszrás következik.
Egyébként a licitálás mindig 3 egymás után következő passz elhangzásáig tart.
Felvevő:azt a játékost nevezzük, aki az utolsó felvétel aduszínét vagy szanzaduját először mondta be a felvevővonalon.Partnere lesz az un. asztal (csak leteríti a lapjait, de nem vesz aktívan részt a lejátszásban),az ellenfeleket pedig ellenjátékosoknak nevezzük.

Lejátszás:

A játékot a felvevőtöl balra ülő játákos kezdi meg egy lap hívásával (inditó kijátszás).Utána az asztal leteríti a lapjait, melyeket a felvevő fog kijátszani.Az inditó kijátszás után balra haladva minden játékosnak tennie kell egy lapot(asztal, 2. ellenjátékos, felvevő).
A játékosoknak kötelezően ugyanolyan színű lapot kell tenni, mint a hívót lap, amennyiben ezlehetséges. Ha nincs a hívótt lappal azonos színű lapja a játékosnak, akkor bármilyen lapot letehet.
A kör végén az ütést az viszi el, aki a legmagasabb értékű adut tette le, vagy ha nemvolt adu a körben, akkor az aki a legmagasabb értékű lapot tette le a hívott színből.
A következő kört mindig az a játékos kezdi aki az előző ütést elvitte.

Eredményszámítás:

Az eredményeket az un. írástáblázatban rögziti a program, amely a következőképpen néz ki:

Egyik oldal Másik oldal
vonal fölött vonal fölött
vonal alatt vonal alatt
Mindkét oldal célja, hogy a vonal alatti mezőben összefüggően 100, vagy több pontot gyűjtsön.
Rubber:A két oldal küzdelmének egységét rubber-nek nevezzük. A rubbert akkor nyerte meg az egyik oldal,ha a 100 pontot a vonal alatt kétszer összegyűjtötte.
Féljáték: a száz vonal alatti pont egyszeri összegyűjtése.
Ha egy pár megnyert egy féljátékot bellben, egyébként mansban van.Féljáték nyerése után mindkét oldal 0 ütésértékpontról indul a következő féljátékban.

Ütésértékpontok:Minden bemondott és a 6 ütésen felül teljesített ütés:
- ha az adu treff vagy káró akkor 20 ponot ér a felvevővonalnak.
- ha az adu pikk vagy kör akkor 30 ponot ér a felvevővonalnak.
- ha adu nélküli játék volt, akkor a 7. ütés 40 pontot a többi 30 pontot ér.
Ezek a pontok a táblázat vonal alatti rovatába kerülnek beírásra.

Kontra esetén a pontok értéke duplázódik ,rekontra esetén négyszereződik.
Ezen felül sikeresen teljesített kontázott bemondások esetén a felvevőoldalnak plusz 50 pont, rekontrázott bemondások esetén 100 pont jár(a vonal fölötti pontok közé kerül beírásra)

Túlteljesített ütések A többletütésekért kontra és rekontra nélkülaz ütésértéknek megfelelő pont jár a vonal fölött.Kontra, vagy rekontrázva esetén:

 

 

mansban

bellben

kontrázva

100 pont

200 pont

rekontrázva

200 pont

400 pontAlultejesítéskor járó büntetőpontok:Ilyenkor a pontokat az ellenpár írja a vonal fölött. Értékei függnek attól,hogy a felvevő oldal mans-ban vagy bell-ben van-e, és attól hogy kontrázva volt-e a játék.
mansban bellben
szimplán kontázva rekontrázva szimplán kontázva rekontrázva
1. bukásért: 50 100 200 100 200 400
2., 3. bukásárt: 50 200 400 100 300 600
minden továbbiért: 50 300 600 100 300 600

Honőrök:
- Színjáték esetén: ha az öt legmagasabb értékű adu lap egy játékos kezében van, akkoraz adott oldal 150 plusz pontot kap (a vonal fölött). Ha az öt legmagasabb adulapból négy van egy kézben akkor 100 pontot kap az adott oldal.
- Szanzadújáték esetén: 150 pont jár az egy kézben lévő 4 ászért az adott oldalnak

Slam:
- Small slam: A bemondott, és teljesített hatos szintű felvételért mansban 500,bellben pedig 750 pont jár a vonal felett.
- Grand slam: A bemondott, és teljesített hetes nagyságú felvételért mansban 1000,bellben pedig 1500 pont jár a vonal felett.

Rubber teljesítése
A teljesített rubber-ért plusz pontokat kap a rubber-t megnyerő oldal (a vonal felett):
- 700 pont jár, ha az ellenoldal mans-ban van.
- 500 pont jár, ha az ellenoldal bell-ben van.
Félbeszakadt rubber estén:
- 300 pont jár annak az oldalnak, aki már teljesített egy féljátékor,amennyiben a másik oldal még nem teljesítette ezt
- 100 pont jár annak az oldalnak, akinek van pontja a vonal alatt a félbeszakadt féljátékban,amennyiben a másik oldalnak még nincs pontja.


A rubber végén a két oszlopot össze kell adni, és ebböl jön ki a végeredmény.


VisszaOldaltérképTech.infóKilépés
Észrevételeket megjegyzéseket és egyéb információkat a következő email címre várunk:ultinethu@gmail.com