UltiNet.hu

 

 


Játékosok száma:

A játékot négyen lehet játszani.

Kártya:

A játékot 42-lapos tarokk kártyával lehet játszani.
A 42 lapból 22 tarokk (ez a játékban az adu), és van még 5-5 treff, pikk, káró és kör.
A lapok mindegyike pontértékkel rendelkezik. A játék célja minnél több pont összegyüjtése (és ezáltal a parti megnyerése).

Honőrök: értékük 5 pont. (a skíz és a XXI a nagyhonőrök)

Skíz XXI Pagát
Skíz XXI Pagát


A többi tarokk: értékük 1 pont.
II III IIII V VI VII VIII
II III IIII V VI VII VIII
IX X XI XII XIII XIV
IX X XI XII XIII XIV
XV XVI XVII XVIII XIX XX
XV XVI XVII XVIII XIX XX


Színes lapok: király 5 pont, dáma 4 pont, lovas 3 pont, bubi 2 pont, tízes vagy ász 1 pont.

Treff:
Király Dáma Lovas Bubi Tízes
Treff Király Treff Dáma Treff Lovas Treff Bubi Treff Tízes

Pikk:
Király Dáma Lovas Bubi Tízes
Pikk Király Pikk Dáma Pikk Lovas Pikk Bubi Pikk Tízes

Káró:
Király Dáma Lovas Bubi Ász
Káró Király Káró Dáma Káró Lovas Káró Bubi Káró Ász

Kör:
Király Dáma Lovas Bubi Ász
Kör Király Kör Dáma Kör Lovas Kör Bubi Kör Ász

Osztás:

Osztáskor minden játékos kap 9-9 lapot.
A maradék 6 lap lesz a talon.

Licitálás:

Licitáláskor döl el, hogy ki lesz a felvevő.
Lehetséges licitek és pontértékeik:

Három 1 pont
Kettő 2 pont
Egy 3 pont
Szóló 4 pont
Licitek tulajdonképpen azt is jelentik, hogy hány lapot cserél a felvevő a talonból.
Szabályok a licitálásra:
- honőr nélkül nem lehet licitálni (passzolni kell). Ez alól egyetlen kivétel van, ha az első három játékos passzolt, akkor a negyedik játékos honőr nélkül is licitálhat. Ilyenkor arra számíthat a játékos, hogy a talonból felvett lapok között lesz valamelyik honőr (ha nincs automatikusan elbukta a vállalását).
- licitáláskor mindig nagyobbat kell licitálni az azt megelőzőtől, illetve ha már a játékos előzőleg licitált és valaki felüllicitálta, akkor a játékos tarthatja azt. (licitet tartani csak egyszer lehet, vagyis ha valaki már tartotta akkor csak licitálni vagy passzolni lehet).
- licitálás addig tart míg három egymást követő passz el nem hangzik (ez alól kivétel a legelső kör).
- ha senki sem licitált akkor új osztás van és a következő játék pontértéke duplán számít
- egy lépés átugrása (a szükségesnél egyyel nagyobb licit vállalása): invit a XIX-esre. Ezzel a játékos azt jelzi, hogy nála van a a XIX-es és az egyik nagyhonőr. Ezzel az a célja a játékosnak, hogy a licit nyertesét a parnerévé tegye. Licitet átugrani csak az elvárt lapok bírtokában lehet. Ez alól kivétel: ha már volt a licit során invit (csak az első számít invitnek), vagy ha az első három játékos passzolt akkor a negyedik játékos ugrása nem számít invitnek.
- két lépés átugrása: invit a XVIII-asre. A XVIII-est és az egyik nagyhonőrt jelzi. Szabályai ugyanazok mint a XIX-es initnek.
- Engedett játék: amennyiben a három, kettő bemondások után mindenki passzol akkor, ha az első bemondónál van a XX-as ás az egyik nagyhonőr, akkor engedheti a második licitálónak hogy megnyerje a licitet (valószinüleg ugyis ő lesz a partnere). Ha nincs nála valamelyik lap akkor köteles az első bemondó licitálni.

Talon felvétele:

A felvevő megkapja a licitben vállalt számú lapokat, a többi játékos pedig a talon nmaradék lapjain osztozkódik az alábbi módon.

Licit Felvevő 2. játtékos 3. játtékos 4. játtékos
Három 3 1 1 1
Kettő 2 2 1 1
Egy 1 2 2 1
Szóló 0 2 2 2

Skartolás:

A talon felvétele után a játékosoknak le kell tenniük ugyanannyi lapot ahányat felvettek, ezt szokás skartolásnak nevezni.
A skartolás során tilos királyt és honőrt letenni, továbbá invit vagy engedett játék esetén tilos a jelzett lapot letenni.
A játék végén a felvevő által letett lapok a felvevő (és partnere) pontjaihoz számolódnak, míg a másik három játékosa által letett lapok száma az ellenoldal pontjaihoz számolódnak.
Amennyiben valaki tarokkat tett le skartolás során, akkor be kell jelenteni a letett tarokkok számát (a felvevőnek ezen felül azt is meg kell mutatnia, hogy melyik lapok voltak azok).

Játék eldobása:

Az alábbi lapösszeállítások eseténa játékos (bármelyik) jogosult a játék eldobására. Ilyenkor új osztás van, és a következő4 kör pontjai duplán számolódnak.

- 4 király esetén
- XXI-es mint egyetlen tarokk
- Pagát mint egyetlen tarokk
- XXI-es a pagát és 7 színes lap
- 9 színes lap

Bemondások:

Az alábbi bemondásokra van lehetőség:
- Tarokkszám bemondása
- Partnerhívás
- Figura bemondása
- Kontrázás

A bemondásokat a felvevő kezdi. Elöszőr tarokkszámot mondhat, majd partnert kell hívnia.Utána vállalhat el tetszöleges számú figurát, majd a végén passzolhat. A rá következő játékosoktarokkszámot mondhatnak, fiugrát vállalhatnak vagy kontrázhatják az ellenfél bemondásait.Ez addig folytatódik míg három egymást követő passz el nem hangzik.
Azt hogy ki kivel van az alábbi konvenció alkalmazásával lehet megtudni:
- ha valaki bemond egy figurát, és még nem tudni ki kivel van akkor a bemondóaz elözőleg bemondó játékos partnere (vagy ha nem volt még bemondva semmi akkor a játékosa felvevő partnere)
- ha valaki be akar mondani valamit és az őt megelőző bemondó az ellenfele, akkormeg kell kontráznia valamit amit ez elleenfelei mondtak be.
- ha már eldőlt hogy ki kivel van akkor nincsenek ilyen megkötések.
- kivétel a tarokkszám bemondása, önmagában ez nem határozza meg hogy a játékos melyik oldalon van.

Tarokkszám bemondása:

Ha a játékosnál 8 vagy 9 tarokk van akkor azt bejelentheti. A bejelentett 8tarokk 11 pontot a kilenc tarok 22 pontot ér, melyez az összes többi játékostól megkap.
Megkötések:
- 9 tarokkra nem lehet 9 tarokkot mondani
- ha valaki pagátultit vállal, vagy kontráz kötelezően be kell mondania a 8 vagy 9 tarokkot

Partnerhívás:

A felvevő a bemondások elején meghívja a partnerét. Ezt egy tarokkszám bemondásával teszi.Akinél a megnevezett tarokk van az lesz a felvevő partnere, míg a másik két játékos azellenjátékosok.
A felvevő köteles a XX-as tarokk hívására kivéve az alábbi eseteket:
- ha a XX-es felvevőnél van, akkor választhatja azt a legnagyobb tarokkot amelyik nincsnála (választhatja a XX-ast is, de ilyenkor egyedül kell játszania három ellen)
- ha a másik három játékos közül valaki tarokkot skartolt, akkor a játékos bármelyiktarokkot választhatja (kivéve a honőröket). Amennyiben a játékos a skartba tettlapot választja, akkor egyedül játszik három ellen (ilyenkor kötelező a játékotkontráznia annak aki letette a tarokkot)
- elfogadott invit vagy engedett játék esetén kötelező meghívni a jelzett lapot

Figurák:

A játék során különböző figurák teljesíthetőek. Ezeket az egy oldalon álló játékosokközösen nyerik vagy bukják el.
A játékváltozatok között a döntő különbség a bemonható figurákban van. Az első 6 figuramindegyik változatban benne van. A rá következő 6 figura csak az illustrált és a magastarokkban van benne. Míg az azt követőek csak a magas tarokkban játszhatóak.

1. Trull: A játékos azt vállalja, hogy mind a 3 honőrt elviszi az oldala.(bemondva 2 pont, csendben 1 pont).

2. Négykirály: A játékos azt vállalja, hogy mind a 4 királyt elviszi az oldala.(bemondva 2 pont, csendben 1 pont).

3. Duplajáték: A játékos azt vállalja, hogy a megszerezhető pontok 3/4-ét elviszia játékos oldala (vagyis 71 pontot). Csendben teljesítve az alapjáték pontjaiduplán számolódnak, bemondva négyszeresen.

4. Volát: A játékos azt vállalja, hogy az összes ütést elviszi az oldalaCsendben teljesítve az alapjáték pontjai háromszorosan számolódnak, bemondva hatszorosan.

5. Pagátulti: A játékos azt vállalja, hogy az utolsó ütés a pagáttal történik.(bemondva 10 pont, csendben 5 pont). Pagátulti fogás: ha a pagátot az utolsó körbenjátszák ki és elfogják (5 pont a másik oldalnak)

6. XXI-es fogás: A játékos azt vállalja, hogy leüti az ellenfél XXI-esét a skízzel(bemondva 42 pont, csendben 21 pont).

7. Centrum: A játékos az első 5 ütés elvitelét vállalja ugy, hogy az ötödiket a XX-assalviszi el (bemondva 10 pont).

8. Kismadár: A játékos az első 6 ütés elvitelét vállalja ugy, hogy a hatodikat a XIX-esselviszi el (bemondva 10 pont).

9. Nagymadár: A játékos az első 7 ütés elvitelét vállalja ugy, hogy a hetesiket a skízzelviszi el (bemondva 10 pont).

10. Pagátuhu: A játékos azt vállalja, hogy a pagáttal ütnek a 8-adik körben (bemondva 20 pont).

11. Királyulti: A játékos azt vállalja, hogy az utolsó körben a választott királlyal ütnek.(bemondva 15 pont).

12. Királyuhu: A játékos azt vállalja, hogy az utolsó elötti körben a választott királlyal ütnek.(bemondva 20 pont).

13. Pagátfácán: A játékos azt vállalja, hogy a pagáttal ütnek az első körben(bemondva 50 pont, csendben 10 pont). Az elfogott pagátfácán 10 pontot ér az ellenoldalnak.

14. Sasfácán: A játékos azt vállalja, hogy a II-es tarokkal ütnek az első körben(bemondva 50 pont, csendben 10 pont). Az elfogott sasfácán 10 pontot ér az ellenoldalnak.

15. Párosfácán: A játékos azt vállalja, hogy az első ütést a XXI-essel teszi ugy, hogy a pagát vagy a II-es tarokk valamelyike benne van az első körben (mindegy hogy ki teszi bele a pagátot vagy a II-es tarokkot). Párosfácánt csak az induló játékos ellenfelei mondhatnak be.(bemondva 60 pont, csendben 30 pont).

16. Sasulti: A játékos azt vállalja, hogy az utolsó körben a II-es tarokk üt(bemondva 10 pont, csendben 5 pont).

17. Színcsalád: A játékos azt vállalja, hogy az utolsó 3 ütést a választott színnel teszik(bemondva 100 pont).

18. Három király: A játékos azt vállalja, hogy az utolsó 3 ütést királyokkal teszik(bemondva 100 pont).

19. Zárópáros: A játékos azt vállalja, hogy a nyolcadik ütést a II-es tarokkal, míga kilencediket a pagáttal teszik (bemondva 40 pont).

20. Pagátkismadár: A játékos azt vállalja, hogy a hatodik ütést a pagáttal teszik(bemondva 40 pont).

21. Sastkismadár: A játékos azt vállalja, hogy a hatodik ütést a II-es tarokkal teszik(bemondva 40 pont).

22. Királykismadár: A játékos azt vállalja, hogy a hatodik ütést a választott királlyal teszik(bemondva 40 pont).

23. Pagátnagymadár: A játékos azt vállalja, hogy a hetedik ütést a pagáttal teszik(bemondva 30 pont).

24. Sastnagymadár: A játékos azt vállalja, hogy a hetedik ütést a II-es tarokkal teszik(bemondva 30 pont).

25. Királynagymadár: A játékos azt vállalja, hogy a hetedik ütést a választott királlyal teszik(bemondva 30 pont).

26. Sasuhu: A játékos azt vállalja, hogy a nyolcadik ütést a II-es tarokkal teszik(bemondva 30 pont).

Megszorítások:
- duplajátékot és volátot nem lehet ugyanakkor bemondani
- volát után nem lehet duplajátékot mondani
- ulti után bemondott uhu (ha ugyanarra a lapra mondták be) esetén az ultit nem kellteljesíteni (uhu a nagyobb értékű)
- uhu után nem lehet ugyanarra a lapra ultit mondani

Kontrázás:

A felvevő ellenfelei megkontrázhatják az alapjátékot. Valamennyi játékosmegkontrázhatják ez ellenoldal által bemondott figurákat. Ilyenkor a megkontrázottjáték vagy figura pontértéke duplán számít. A vállaló oldalnak lehetőség van a megkontrázott játékvagy figura rekontrázására (4-szeres érték).
További lehetséges kontrafokok: szubkontra (8-szoros), hirskontra (16-szoros),mordkontra (32-szeres)

Lejátszás:

Ugyanaz a játékos kezdi a lejátszást aki a licitálást is kezdte. Hívni bármilyen lapot lehet.Színre színt kell tenni (tarokkra tarokkot), ha az nincs akkor tarokkot. Ha tarokk sincs akkor bármilyen lapotle lehet tenni. A kört az a játékos viszi el aki a legnagyobb tarokkot tette le a körben,vagy ha nem volt tarokk a körben akkor a hívott szín legerősebb lapját letevő játékos.A következő körökben az a játékos hív aki az ezt megelőző kört elvitte.
Rájátszás: ha valaki olyan figurát vállalt amelyikben egy meghatározott lapot egymaghatározott körben kell letennie, akkor azt nem lehet kijátszani (kivéve perszeha nincs más lehetősége, vagy ha már elbukott a figura). Ha több ilyen lap közül kell választania, akkor azt kellletennie amelyet a legkorábbi körben kellett volna letennie.

Pontozás:

A játék végén a megnyert figurák értékét megkapják a nyertes játékosok, illetve az elvesztettfigurák értékét az ellenoldal. Ha valaki egyedül játszik, akkor mindhárom ellenfélétőlmegkapja a nyertes figura értékét, illetve a bukott figurák után mindhárom játékosnakadja a figura értékét.

A felvevő oldala megnyeri a játékot ha legalább 48 pontot elérnek a játék során. Amennyibena 71 pontot is elérik akkor a játékosok megnyerik a duplajátékot. Az összes ütéselvitelekor a volátot nyerik meg.

Játék, duplajáték, volát pontozása:
- ha sem duplajáték sem volát nem lett bemondva és nem is kontrázták meg a játékotakkor ezek közül csak az egyiket pontozzák (az elért pontok és ütések fügvényében)
- duplajáték bemondása esetén a sima játékért már nem jár pont viszont a teljesített volátértigen. Amennyiben az ellenoldal megnyeri a játékot akkor neki jár pont az elbukott játékértés az elbukott duplajátékért is. Továbbá az ellenoldal emellett akár csendes duplajátékértvagy csendes volátért is kaphat pontot, ha teljesíti valamelyiket (ilyenkor a sima játékért nem jár pont).
- duplajáték és volát bemodásakor mindkettő figurát díjjazák.Amennyiben az ellenoldal megnyeri a játékot akkor neki jár pont az elbukott játékért,az elbukott duplajátékért és az elbukott volátért is. Továbbá az ellenoldal emellett akár csendes duplajátékértvagy csendes volátért is kaphat pontot, ha teljesíti valamelyiket (ilyenkor a sima játékért nem jár pont).
- duplajáték nélküli volát bemodásakor csak a volátot díjjazák.Amennyiben az ellenoldal megnyeri a játékot akkor neki jár pont az elbukott játékért és az elbukott volátért is. Továbbá az ellenoldal emellett akár csendes duplajátékértvagy csendes volátért is kaphat pontot, ha teljesíti valamelyiket (ilyenkor a sima játékért nem jár pont).
- kontrázott játék esetén mindenképpen díjazás jár a játék után. Ekkor ha valamelyikoldal csendes duplajátékot vagy csendes volát ér el, akkor a játéktólfüggetlenül díjazák (csendes volát esetén a csendes duplajátékot nem).Ugyanez vonatkozik a bemondott duplajátékra és volátra is.


VisszaOldaltérképTech.infóKilépés
Észrevételeket megjegyzéseket és egyéb információkat a következő email címre várunk:ultinethu@gmail.com